Blogspot leerling “gezonde voeding”

a0c09802-636f-11e4-a8a8-bedd9fcf5409_originalDag Allemaal,

Ik heb onlangs op een blog van Jennifer een medestudent iets heel interessants gezien waar we allemaal meer aandacht aan zouden moeten besteden, namelijk gezonde voeding !

De blogpost die ik bij een medestudent heb gelezen ging erover om op een creatieve manier gezonde voeding samen te stellen en het zo aangenaam te maken voor de kinderen om het op te eten. Want je hebt heel veel kinderen die problemen hebben met eten. Zelf op stage ben ik er zo verschillende tegengekomen. Voor die kinderen moeten we een eetmoment net leuk maken, en dit kan bijvoorbeeld door met groenten een mannetje op je boterham neer te leggen. Zo kan je er dan een verhaal rond vertellen, er kwam eens een eet monstertje langs en die at de oogjes op van het boterham mannetje….

We weten eigenlijk stiekem allemaal wel dat kleuters gezonder moeten eten. Maar daarnaast zouden ze eigenlijk ook veel meer moeten bewegen en daarover ga ik aansluiten op de blogpost : je kan wel gezonde voeding aanbieden maar ook beweging is heel belangrijk bij kinderen.

Uit verschillende bronnen heb ik al geleerd dat kinderen steeds minder bewegen. Iedereen heeft het wellicht al verschillende keren gezien of gehoord: kinderen worden tegenwoordig ook dikker dan vroeger (en niet alleen de kinderen). Dit omdat steeds meer mensen ongezonde voeding eten, niet meer de gezonde eetgewoontes meekrijgen van thuis, of door hun werk geen tijd meer hebben om te koken en zo bereide maaltijden opwarmen, en ook omdat kinderen gewoon niet meer bewegen, ze spelen niet meer buiten en brengen veel te veel tijd al zittend door, voor de tv of computer.
Daarom is het belangrijk als leerkracht om de kinderen toch zo veel mogelijk te laten bewegen in de klas op momenten dat het mogelijk is!

LAAT KLEUTERS MEER BEWEGEN is de boodschap !

Bron: http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/
(hier vind je bewegingstips om ze met de kleuters te doen)

 

 

 

 

 

DE BRIEVEN BRIGADE IS ER WEER!

postbodeBeste lezers,
In de kleuterklas kan je al eens werken rond het thema postbode. Wanneer je rond dit thema werkt, dan heeft het bedrijf “Bpost” hier voor ons leuke lesideeën uitgewerkt !
De Brievenbrigade maakt brieven, kaartjes en alles rond het thema post herkenbaar op een leerrijke en speelse manier voor kinderen tussen 2,5 en 5 jaar. Dit met materialen zoals mini voorleesboekjes, doe en knutselideeën, en veel ander lesmateriaal …

Ik zelf zou het uitgewerkt thema zeker eens in mijn klas introduceren! Bpost heeft het thema echt heel goed uitgewerkt en er zijn hele mooie prenten aanwezig bijvoorbeeld: “de weg van de brief ” : hoe de brief weggevoerd wordt en op zijn bestemming geraakt.

Hieronder hebben jullie daar wat sfeerbeelden van:

stap 1

 

 

 

stap 2

 

 

 

 

 

 

postbode 3

 

 

 

 

 

Hoe vinden jullie naar deze site ?
Wel je gaat naar http://www.bpost.be/ –> in het zoekveld op de homepage typ je “brievenbrigade” in –> en je hebt het gevonden!

 

 

Talent heen en weer schriftje derde kleuterklas:

Dag Lezers! talenenboek

Er is één ding waar ik heel erg overtuigd van ben : ” IEDEREEN HEEFT EEN TALENT”. Maar niet iedereen beschikt over evenveel talenten ! Ik vind juist dat we verschillende zaken moeten gaan proberen en uitzoeken waarvoor we talent hebben.  Wanneer iets ons ligt, dan hebben we geluk en een talent er bij. Ligt iets ons niet, dan is dat ook geen ramp, je hebt het tenminste geprobeerd en je hebt nog vele andere dingen te ontdekken !
Als ouder wil je toch heel graag weten wat de talenten en vaardigheden van je kind zijn zodat je hen daar in kan sturen. Wij als volwassenen kennen meestal onze talenten al, maar kinderen moeten deze nog weten te ontdekken.

Hoe vroeger je de talenten van het kind ontdekt, hoe beter kinderen kunnen begeleid worden in hun ontwikkeling. Nu heb ik een methodiek gevonden “Talent heen – en – weer schriftje” : het is een praktisch communicatiemiddel tussen ouders en school dat vooral gebruikt wordt in de derde kleuterklas.

Voor de kleuters zelf is het heel erg fijn om te weten wat nu hun eigen sterkste punten zijn, maar ook wat hun minder sterke punten zijn en hoe ze daar mee kunnen omgaan !

Het boekje wordt alleen maar in de derde kleuterklas gebruikt zodat ze al eens op een kindvriendelijke manier toch even kennis kunnen maken met de werking van 8 talenten van Gardner. Gardner is de grondlegger van meervoudige intelligentie en gelooft dat iedereen talenten heeft. De 8 talenten die hij onderscheidt zijn:

- Samenknap
– Beweegknap
– Muziekknap
– Taalknap
– Filosofeerknap
– Zelfknap
– Rekenknap
– Natuurknap
– Beeldknap

In de lagere school kunnen ze met Talenten agenda’s werken. Wat houden talenten agenda’s in het lager in? Dit zijn agenda’s die kinderen leren om te plannen, maar ook wordt er dieper ingegaan op het ontdekken van de talenten van het kind !

Wil je ook dat jouw kinderen in de klas hun eigen talenten leren ontdekken en het zelf ook weten? Werk dan met een Talent heen- en-weer schriftje !

Meer info vind je op:  
– http://www.abimo.net/educatieve_uitgaven/index.php?doelgroep=kleuterschool&ct=100&pg=detail&rid=652

– http://www.knapvilla.nl/meervoudigeintelligenties.html

 

 

 

 

Wiskunde Telbox

Dag allemaal, hier heb ik voor jullie weer een leuke methodiek om te gebruiken in de kleuterklas !

Het is namelijk een telbox voor kleuters.
– Wat is nu zo een telbox ? Wel, dit is een speelkoffer waarmee kleuters op een leuke ontwikkelingsgerichte manier de eerste wiskundige vaardigheden gaan ontwikkelen.

 • Het spelmateriaal: 
  De kern van het spelmateriaal bestaat uit potjes, matjes en mormeltjes net zoals het speelgoed van vroeger! Jen kan met dit speelgoed talrijke varianten gaan uitvoeren want ze bestaan in allerlei aantrekkelijke kleuren voor de kinderen. Je kan dus de kinderen de mormeltjes al laten sorteren volgens kleur. Ze kunnen ook gaan onderzoeken in welk potje of op welke mat heb ik er meer / minder liggen ?
  Deze materialen zijn het vertrekpunt van heel het telbox-verhaal.

Naast dit spelmateriaal bestaat er ook een cd van telbox met versjes en allerlei liedjes die de kinderen mee kunnen zingen!

Nuttig?
De telbox kan nuttig zijn voor de ontwikkeling van het getalbegrip, het stimuleert als vanzelf de wiskundige creativiteit, ook een deel taalvaardigheid, zelfredzaamheid: het is zo opgebouwd dat kinderen er zelfstandig aan de slag mee kunnen! Wanneer kinderen er actief zelf aan de slag mee gaan kunnen er ook nieuwe creatieve spelelementen ontstaan. Hierdoor kan je telbox dan gaan uitbreiden !

Telbox is een hulpmiddel om elk uniek kind op zijn eigen tempo en niveau te gaan stimuleren ! Het nodigt creatief uit om er mee aan de slag te gaan! Het is ook een zeer inspirerende bron om weer nieuwe creatieve elementen te gaan ontdekken dit zo wel door de leerkracht maar evengoed door de kinderen zelf !
Wanneer je meer info wil, kan je een kijkje nemen op de site: http://spelarch.khbo.be/PDFspelregels/14981.pdf  , http://www.abimo-uitgeverij.com/

telbox

 

 

 

 

tekeningen maken = Vrije teksten

TekeningMoederKindHallo allemaal !

Ik ben heel wat verschillende methodieken tegengekomen tijdens mijn zoektocht. Maar ik heb er één gevonden die ik later zelf ook zal gaan gebruiken in de klas. Deze sluit aan op de techniek vrije teksten van Freinet.

Ik vind het een leuke en interessante manier om met kinderen een evaluatie te doen. Evenals wordt er ook de creativiteit en het taalvermogen mee gestimuleerd.

Deze methode is als je het hoort zo simpel, maar je moet er maar opkomen !

Wanneer we feedback willen over thema’s, dan stellen we meestal mondelinge vragen aan de kleuters. Helaas begrijpen niet alle kleuters ons al, en daarom, via de methodiek die ik heb gevonden, kan je kleuters ondervragen door ze een tekening te laten maken. Want iedereen heeft het recht om zijn gevoel  / mening te uiten en kleuters kunnen dit nu eenmaal nog niet of durven het nog niet!  Met behulp van de tekeningen kunnen zij ook hun gevoel / mening naar voren brengen. Tekenen is nu eenmaal een handige methodiek om kleuters te gaan bevragen. Daarom hoeft de tekening nog niet mooi te zijn ! Elke tekening dat een leerling maakt is even waardevol ! Want het gaat niet om de tekening maar wel om de inhoud van de tekening. Welk gevoel komt er uit ? welke mening ? …

De informatie in de tekening is veel belangrijker dan de tekenvaardigheden.

Op welke manier kunnen kleuters gaan tekenen?
Dit kan op een gewoon wit blad met materiaal naar keuze. in mijn klas zouden kleuters wanneer ze iets kwijt willen en ze durven het niet zomaar te zeggen, het mogen tekenen.  Dit moet hen goed uitgelegd worden zodat ze weten dat ze dit mogen doen telkens wanneer ze nood hebben om iets te uit te drukken.

Hoelang zal een kleuter bezig zijn aan het tekenen ?
Dat hangt ervan af of je de kleuter een ruimere opdracht aanbiedt of wanneer je hem een iets gerichtere opdracht aanbiedt.

Nu wanneer je echt te weten wil komen wat er op zijn of haar tekening staat, zal je toch een beetje uitleg moeten vragen zodat je het zeker weet. We kunnen niet alles juist afleiden uit een tekening van een kind. Maar over hun eigen tekening gaan ze gemakkelijker praten en daaruit kunnen we dan afleiden waarmee ze echt zitten.

We kunnen nu meer te weten komen, door vragen te stellen aan de kinderen:
– Wat tekende jij ?
– Wie of wat?
– Waarom gebeurt dat ?
– Hoe voelt die zich?
-…

Wanneer je kind je zijn tekening uitlegt, dan zou ik het op de achterkant van het blad zelf schrijven. ik zou het niet op de mooie tekening zelf doen!

Mijn eigen ervaring: 
Eigenlijk had ik al een deel aan vrije teksten gedaan zonder dat ik ervoor echt wist wat vrije teksten waren! Ik had vorig jaar in mijn stage periode als thema “kunst”. Dat heb ik uitgewerkt naar het thema “kunst in de keuken”. In groepjes van 3 kinderen mochten ze elk uit de keuken een voorwerp halen. De kinderen maakten zo een verhaal rond hun keukenvoorwerp a.d.h.v vragen van de leerkracht.

Hoe ging ik nu te werk:

1 de kinderen kozen een keukenvoorwerp uit.
2 het eerste wat ze mochten doen is hun keukenvoorwerp tekenen op een blad.
3 vervolgens mochten ze het keukenvoorwerp een naam geven.
4 dan kwam de eerste vraag: Waar is het keukenvoorwerp ? Hierbij tekende de kinderen bijvoorbeeld dat hij op de speelplaats was, in een bed, in een tuin…
5 wanneer iedereen het had getekend namen ze een ander blad voor de volgende vraag.

Via deze methode hadden de kinderen op het einde een echt verhaal ! In mijn eigen boekje (leerkracht) noteerde ik telkens wat de kinderen aan mij vertelden.

Dit vond ik een leuke activiteit, het is wel een activiteit waarin je best niet gestoord wordt door andere kleuters ! Via zo’n activiteit werk je aan de emotionele, sociale ontwikkeling, maar zeker ook aan taalvaardigheid ! Het is de moeite waard en je kan het met gelijk welk thema eens gaan uitproberen !

 

 

Meer informatie over de methodiek tekenen vind je op: http://www.kinderrechtencommissariaat.be/ ,  http://www.freinet.nl/

 

Diversiteit: meertaligheid

talen_mimeBeste Lezers,

Ik ben tijdens het surfen naar het onderwerp diversiteit toch wel heel wat interessante sites tegen gekomen, die voor ons als bijna-kleuterjuffen een pak aan informatie aanbieden. Ik kwam op een site terecht over meertaligheid. Ik weet dat we in ons klasje ook kleuters kunnen hebben die nog niet voldoende kennis hebben over de Nederlandse taal.

Ben je overtuigd dat talige diversiteit deze kinderen, jezelf , maar ook de rest van de maatschappij kan verrijken ?

Als leerkracht willen we toch elk kind een goede taalontwikkeling bieden. Zeker de kinderen die nog niet machtig zijn over de Nederlandse taal willen we als leerkracht toch net stimuleren en motiveren om de taal toch onder de knie te krijgen, zodat deze jongeren ook geen achterstand oplopen.

Als leerkracht stel je jezelf toch enkele vragen, niet ?
Ik stel mij vragen zoals: Hoe kan een Nederlandstalige leerkracht een bijdrage leveren aan het kind zijn thuistaal ? En mag een leerkracht dit doen ? Mogen kinderen de thuistaal spreken in de klas ? Wat zegt de wet daarover ? Een antwoord op al deze vragen vind je op deze site.

Wil je graag als leerkracht in de praktijk zelf meertaligheid uitbouwen, maar weet je niet goed hoe je hier kan aan beginnen ? Dan vind je op deze site volledig uitgewerkte les en spel pakketten en andere diverse materialen die je hierbij kunnen helpen. Dit vind je bij het onderdeel school / klas aan de slag.

Maar vooraleer we al de toepassingen zelf kunnen brengen zou ik als leerkracht toch graag als eerste wat achtergrond informatie willen. Gelukkig hoef je daar niet ver naar op zoek te gaan : deze site biedt ook uitgebreide achtergrond informatie over meertaligheid. Informeer je eerst en daarna zou ik zeggen : aan de slag !

Veel leesplezier op de site http://www.meertaligheid.be/ ! 

 

 

 

 

 

 

Methodiek ” Dag Jules ”

Beste lezers,

Ik heb een methodiek gevonden die me enorm aanspreekt om zelf te gebruiken in de peuterklas of eerste kleuterklas.  Het is een methodiek “Dag Jules” met daarbij een klaspop genaamd Jules.

Dag Jules bestaat uit een lessenpakket voor de leerkrachten die hen een methodiek geeft als ondersteuning om bij de kinderen iets nieuws aan te brengen.
Er worden verschillende lesmaterialen aangeboden, zoals :

 • Thema mappen: Deze bestaan uit 3 fases:In fase 1 de Focus worden de peuters via onthaal en ontdekactiviteiten bij het thema betrokken. Fase 2 de kern: hier leren de peuters het verhaal van Jules kennen doordat de leerkracht het verhaal voorleest via vertelplaten  Fase 3 ” uitbreiding “: hierbij raken de peuters vertrouwd met taalaanbod, via spelactiviteiten, drama of verteltheater…

themamap jules

 • Verhaalplaten:
  Op de vertelplaten vind je op de voorkant hele mooie prenten en op de achterkant de nodige tekst die de leerkracht voor kan lezen naar de kleuters.jules 1                 achtrkant
 • Liedjes en muziek:
  Bij muziek heb je een cd met liedjes die aansluiten bij het thema.
 • DVD met animatiefilmpjes en spelletjes:
  Deze kunnen in de klas worden ingeschakeld zodat de peuters in kleinere groepjes kunnen werken. Dit is echter ook bedoeld naar differentiatie toe, zo krijgen de peuters nog eens een herhaling.

dvd spelletjes

Al deze methodiek materialen zitten niet allemaal in één koffer,  als je alles wilt, is er wel een hoge som te betalen.
Maar om dit bij peuters te gaan gebruiken vind ik fantastisch ! Dit lijkt nu misschien minder creatief, maar je kan er wel je eigen creativiteit in verwerken. Dit is namelijk een leidraad die je helemaal niet hoeft te volgen, maar dient als basis, als ondersteuning.

Ik zou persoonlijk al blij zijn, mocht ik alleen al met de klaspop zou mogen werken. Deze klaspop biedt zoveel naar de kinderen toe. Jules is een vertrouwenspersoon voor de kinderen, hij kan hen helpen op sociale emotionele ontwikkeling maar zeker ook op taalontwikkeling en dan hebben we het over: dat de kinderen zich goed voelen, zelfredzaam worden, logisch denken en hun eigen gedrag leren sturen.
Jules leeft echt mee in de belevingswereld van de kinderen !

Ik zou het niet echt meer gebruiken bij oudere kleuters, maar veeleer bij peuters en de eerste kleuterklas. De leerkracht probeert hierbij met klaspop Jules de interactie met de peuters op gang te brengen. Bij elke activiteit is ook veel aandacht besteed aan begeleiding en observatietips. Deze tips helpen de leerkracht de peuter te sturen in zijn leerervaringen.

In mijn eigen ervaringen met kinderen heb ik zelf al in een peuterklasje gestaan en met Jules gewerkt! ik vind het een fantastisch project. Voor de kleinste kleuters is dit perfect, allemaal zijn ze er stapelzot van !  Het is hun vertrouwenspersoon, maar ook een deel van een persoon die de kinderen toch zaken aanleert en waar ze veel van opsteken.

Link :http://www.uitgeverijzwijsen.be

 

 

 

Les 8 uitstap naar Fyxxi

Piano spelen met MaKey Makey!

Beste lezers,

Wij zijn tijdens de les op bezoek geweest bij de Fyxxi, dit is een centrum waar scholen met leerlingen terecht kunnen om kennis te maken met de nieuwste snufjes van ICT en meer te weten te komen over technologie.
Daar heb ik verschillende nieuwe ICT elementen gezien waarvan ik niet eens wist dat deze bestonden.
Ik heb zelf tijdens het bezoek eens een Makey Makey getest en dit vond ik zeer toepasselijk om te gebruiken bij de kleuters, daarom ga ik jullie hierover iets meer vertellen.

Eerst en vooral wil ik jullie vermelden wie de uitvinder is van Makey Makey,  Dit zijn Jay Silver (één van van de uitvinders van de Makey Makey).  Hij heeft als opleiding elektrotechniek ingenieur gedaan.

 • wat is nu zo een Makey Makey ?
  Simpel gesteld is het een klein plaatje dat er een beetje uitziet als een ‘bakske’ van een oude spelcomputer en dat je heel eenvoudig kan aansluiten op je computer om er dingen mee te besturen zoals computerspelletjes, soundboards, … door een elektrisch circuit te openen en te sluiten.Als je een Makey Makey aansluit, denkt je computer eigenlijk dat je een muis/toetsenbord hebt aangesloten en dat je zit te typen of te klikken.

Het leuke is dat je met de Makey Makey met alles wat een beetje geleidt een schakelaar kan maken.

 • voor welke leeftijd is het bedoeld ?
  Het is simpel en educatief speelgoed voor beginners vanaf 2 + jaar tot volwassenen.
  het is een eenvoudige uitvinding voor beginners en gevorderden.
 • Welke materialen heb je nodig voor een makey makey?
  – Makey Makey
  – rode USB kabel.
  – 7 krokodillebekkies
  – 6 extra connnectordraadjes
  – computer
  – materialen naar vrije keuze: bijvoorbeeld, bananen, plasticine,
 • Het aansluiten van een makey makey:
  het aansluiten van een makey makey is helemaal niet moeilijk het is heel eenvoudig.
  Via de volgende stappen is je makey makey in enkele minuten aangesloten:

1. sluit de USB kabel aan: 
Je verbindt de kleine stekker aan de makey makey en de grote stekker verbindt je aan de computer.

2. Negeer of sluit de pop up op je scherm: 
Sommige computers zullen je vragen om een instelling te doen, maar deze kan je beter overslaan.  Je weet maar nooit of het wel te vertrouwen is.

3. sluit de aarde aan:
Sluit één kant van de krokodillenclip aan op een van de gaatjes met earth op de voorkant van de makey makey.

4. sluit jezelf aan: 
Hou zelf de andere kant van de draad ( krokodillenclip ) vast want nu ben jij geaard, we kunnen gaan testen of het zal werken.

5. test en probeer de makey makey: 
Druk met je vinger op een van de pijltjes. Je weet dat het zal werken als je een groen lichtje aan ziet gaan op je makey makey. Natuurlijk vinden we het niet zo interessant om met je vinger zo de makey makey te bedienen. Daarom maak je best nog een draadje vast en steek je het uiteinde in een banaan of plasticine, wanneer je dan drukt op de banaan zal je muziek kunnen maken.
 • Wat kun je doen met een makey makey?
  Je kan er heel veel verschillende zaken mee gaan doen, bijvoorbeeld:

  • Muziek gaan maken:
   met bananen, met je eigen mensenlichaam of dat van anderen. Maar ook kan je het met water doen, plak de draadjes op tafel in plasjes water en zo kan je lekker gaan pletsen maar !
  • Spelletjes spelen:
   bijvoorbeeld het spel tetris. Wanneer je de kabels aansluit in de gevormde pijlen gemaakt van plasticine kan je zo het spel tetris op je computer spelen.Hieronder vind je een filmpje terug waar je even ideeën kan gaan opdoen en waarbij je ze zelf eens kan gaan uittesten!  Veel Plezier alvast toegewenst !

http://www.tofspeelgoed.com

makey makey knip

Mijn eigen ervaring met een makey makey, was heel bijzonder. Wanneer dit ons werd voorgesteld werd het niet zomaar uitgelegd maar werd het echt letterlijk met ons gedaan, we hielden allemaal een krokodillenclip vast, en mochten op elkaar muziek maken. Voor mij was het al een hele wonderlijke ontdekking. Welk gevoel moet dit dan naar kleuters geven ? Voor kleuters moet dit zeker wonderbaarlijk zijn ! Wanneer je de kans hebt om dit met kleuters te doen zou ik het je zeker aanraden !

Voor nog meer info over de Makey Makey kan je eens een kijkje gaan nemen op deze volgende sites:
http://www.makeymakey.com/

http://www.fyxxi.be/

 

 

 

Diversiteit in actie

Beste lezers,

De site diversiteit in actie is een hele interessante site voor leerkrachten, de site inspireert de leerkrachten om zelf in actie te komen en te gaan werken rond diversiteit.

Wat is er allemaal te vinden op de site?
1 sociaal- cultureel bewustzijn
2 kinderarmoede in K.O
3 brede school
4 communicatie met ouders
5  omgaan met functiebeperkingen
6 burgerschap
7 taaldiversiteit
8 observeren en evalueren.
Deze site zou ik zeker aanbevelen voor leerkrachten omdat als een leerkracht met een bepaalde vraag zit over diversiteit in de klas, dan kan hij/zij er hier mee terecht. Ook zou ik het aanbevelen om als leerkracht de site goed door te nemen, en je te laten inspireren door de site om daarna één van de punten uit te werken in je klas.

Als ik me via deze site laat inspireren denk ik aan volgende thema’s rond diversiteit:
1 Kinderarmoede: kinderen die het thuis goed hebben weten immers niet dat anderen het slecht hebben.

2 Sociaal cultureel bewustzijn: hierbij zou ik verschillende culturen eens aanbrengen bij het bepalen van de cultuur zou ik eerst kijken of ik zelf kinderen van een andere cultuur in mijn klas heb, en hun cultuur verder uitwerken.

3 Taaldiversiteit: Dit zou ik een beetje linken met sociaal cultuur bewustzijn. De kinderen die thuis een andere taal spreken zouden zeker en vast woorden in hun eigen taal eens mogen vertellen.

Ik zou aan deze onderwerpen echt wel meer dan tijd willen besteden en er dieper op willen ingaan dan enkel de jaarlijkse cliche thema’s ” weg ermee ! ga voor diversiteit”. Kinderen mogen en moeten zelf weten dat iedereen verschillend is, maar dat dit ook bij iedereen uniek is.   Als dit hen heel goed aangeleerd wordt, dan zou er misschien minder gepest worden, en zouden meer kinderen zich emotioneel beter voelen.

Onthoud : elk kind is anders, maar elk kind is uniek !

http://diversiteitinactie.be/

 

 

 

 

Les 6 het digitaal schoolbord met kleuters

 

Knipsel

Hallo allemaal,

In deze les hadden we een inleiding over het digitaal schoolbord. Het ging niet uitgebreid over hoe we nu een schoolbord kunnen hanteren, maar eerder over welke spelen we konden aanbieden / maken die de kleuters dan kunnen uitvoeren op het digitaal schoolbord.

 

 • Waarom zou je kiezen voor een digitaal schoolbord?
  – Geen stof meer aanwezig in je klas voor leerlingen – leerkrachten die er allergisch zouden aan zijn.
  – Bewegingsvrijheid, je kan snel eens een filmpje tonen waarop de kinderen dan kunnen dansen, en zo de leerlingen meer bewegen.
  – Motivatie en betrokkenheid verhoogt ze kunnen allemaal mee volgen op een groot scherm.
  – Veel meer visueel materiaal in aanbod, en makkelijk uit te wisselen met de collega’s.
  – Natuurlijk zou je hier ook voor kiezen omdat de kinderen hun ICT vaardigheden worden geoefend.
  – Het is ook tijdwinst zowel in de les als op lange termijn.
 •  een digitaal schoolbord heeft ook een paar nadelen:
  - Het kost heel veel geld om het aan te kopen.
  – Wanneer er een stroompanne is of het internet werkt niet, dan heb je mogelijks je voorbereidend lesmateriaal niet, want je rekende op je digitaal materiaal. Hou hier steeds rekening mee en voorzie een alternatief, zou ik zeggen.
  – Het is niet magnetisch, waardoor je er geen prenten, of andere info kan aanhangen.Vervolgens mochten we uit verschillende programma’s er een kiezen dat we graag zelf eens wilden ontdekken, zodat we het later kunnen gebruiken in de kleuterklas (als er een digitaal schoolbord in de klas aanwezig is).  Ik heb gekozen : www.prowise.com.
 • Wat is Prowise nu eigenlijk ?
  Op deze site kan je als leerkracht zelf opdrachten maken, waarbij de leerlingen ze dan uitvoeren op het digitaal schoolbord. Dit hoeven zeker en vast niet alleen spelopdrachten te zijn, maar de leerkracht kan deze site ook zeker gebruiken om de kalender ‘s morgens samen met de kinderen te doen… Je hebt in dit programma de mogelijkheid om zelf video’s, pictogrammen toe te voegen  en zo kan je bijvoorbeeld  jouw eigen memory maken die de kleuters tijdens hoekenwerk dan kunnen oplossen.

Het is een zeer leuk programma en je bent er gemakkelijk mee weg. ik zelf heb het al gebruikt voor mijn stage in het eerste leerjaar. Ik had het thema verkeer, met de pictogrammen had ik een situatie nagemaakt, hierbij moesten de leerlingen zaken gaan verschuiven waardoor de situatie weer helemaal juist is.

Bij dit voorbeeld was het de bedoeling dat de leerlingen de gevaren van op de baan gingen verbeteren door de pictogrammen op de juiste plaats te verslepen.

Knipsel

 www.prowise.com