Actua: nieuwe onderwijsaanpak

Saoedische leraars krijgen BMW’s en dikke bonussen

Een fraaie wagen en een mooie bonus. Dat krijgen uitmuntende leraars in Saoedi-Arabië. Niet alleen gemotiveerde leerkrachten krijgen er een extraatje, ook bollebozen die in de schoolbanken zitten en hun stinkende best doen, worden beloond. Zij het niet met een wagen maar wel met een flinke som geld. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC.

Het minister van Onderwijs wil met de nieuwe aanpak de kwaliteit en het niveau van het onderwijs verhogen én het beroep van leraar (her)waarderen. Intussen werden de eerste leraars en studenten die in aanmerking komen voor een extraatje al gecontacteerd. De BBC heeft het dan ook over “winnaars”. “Hiermee wil het ministerie haar engagement tegenover leraars en studenten kracht bijzetten. We denken dat het schenken van BMW’s een sterke bron van motivatie kan zijn voor mensen die werkzaam zijn in de sector”, aldus een bron bij het ministerie. De bonussen variëren van 2.100 euro tot 25.230 euro.Het initiatief wordt op sociale media op gemengde gevoelens onthaald. Het extra belonen is een prima manier om de beste krachten aan boord te houden en gemotiveerde leraars aan te trekken, luidt het. Andere surfers stellen dan weer de vraag of dit wel de beste manier is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en stellen dat het ministerie beter kan investeren in het onderwijssysteem an sich. Een internaut merke dan weer fijntjes op dat vrouwen alweer gediscrimineerd worden: ‘Het zijn mooie incentives maar wat hebben leraressen eraan? Ze mogen niet eens met een wagen rijden!’
Mijn Mening: Ik vind het jammer dat de nadruk zo op het materiële gelegd wordt.  Het kan wel zijn dat een dure wagen en een grote som geld sommige aanzet tot betere prestaties, maar is dit wel de juiste manier van motiveren ?   Want eens ze die wagen en dat geld hebben, wat zal het volgende zijn op hun verlanglijstje ?  Gaan ze niet steeds meer verlangen ?   Dit kan een extraatje zijn, maar ik vind dit zeker niet de juiste manier van motiveren en belonen.Want zullen er dan geen leerkrachten of studenten zijn die enkel en alleen voor het geld en de dure wagens gaan ?    Het beroep van leerkracht moet een soort van “roeping” zijn :  je kiest voor dit beroep omdat je jongeren wil helpen hun toekomst uit te bouwen, omdat je kinderen en jongeren iets wilt bijleren en omdat je graag met jongeren bezig bent om hen iets bij te brengen.   Door zo’n systemen van hoge beloningen in te voeren, vrees ik dat de echte bedoeling van het beroep een beetje verloren gaan.   En zoals ze ook in het artikel schrijven :  de vrouwen worden sowieso uitgesloten, want in Saudi-Arabië mogen vrouwen niet eens met de auto rijden, dus wat zijn zij met zo’n voorwaarden ?
link:

Actualiteit : helft van de tieners wordt gepest !

 

De helft van de tieners wordt gepest en één op de vijf tieners zegt zelf een pester te zijn.

meisje wordt gepestDat blijkt uit een onderzoek op vraag van Yeti, het tienerblad van Klasse.
In spelvorm werd naar het pestgedrag van 1.200 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gepeild. Daaruit blijkt dat 50 procent van de leerlingen toegeeft af en toe gepest te worden en dat 22 procent zichzelf een pester noemt.

“Pesters hebben de neiging om hun daden te minimaliseren”, zegt pestdeskundige Gie Deboutte. “Ze merken pesterijen op bij anderen, maar beseffen niet dat ook hun eigen gedrag kwetsend is. Omgekeerd zien we dat slachtoffers veel minder relativeren. Het is dus belangrijk dat er op school ondubbelzinnige definities bestaan voor ruzie, plagen en pesten. De leraar moet kinderen dat inzicht bijbrengen.”

Frustraties

Opmerkelijk is ook dat pesters vaak niet weten waarom ze pesten en dat 15 procent van de leerlingen zowel pester als slachtoffer is. “Zij vragen een specifieke aanpak. Vaak zit in het pestgedrag een manier om frustraties te uiten. Bovendien krijgen pester-slachtoffers heel wat te incasseren van hun eigen pesters”, verduidelijkt psychologe Marjan Gerarts.

Praten over pesten

Uit het onderzoek blijkt voorts dat 30 procent van de leerlingen wil dat de school meer doet tegen pesten en dat gepeste kinderen liever met hun knuffel of huisdier praten dan met ouders of leraren. “Kinderen willen heel graag praten over pesten. Toch zit de vrees er nog te sterk in dat leraren hen niet geloven of boven hun hoofden gaan handelen”, zegt Gerarts. (Belga/EE)

Mijn Mening:

Het pesten, jarenlang is het al bezig in onze maatschappij en toch blijft het een taboe ! Waarom toch al het pesten ? Geeft het een kick ? Worden ze er zelf beter van?
Waarom wordt er zoveel gepest op school maar zeker ook buiten school.
Er wordt al heel wat gedaan op school rond pesten, maar toch blijft het bestaan.

Kinderen die gepest worden, gaan vaak zelf beginnen pesten. Ik vind dit raar, want als ze weten hoe het voelt om gepest te worden waarom maken ze dan zelf nog andere slachtoffers?  Blijkbaar is het een spel van winners en verliezers,  een machtsspelletje waarbij de pester zich machtig en goed voelt.  Vele andere kinderen sluiten zich vaak aan bij de pester en dan voelt het voor de pester aan alsof hij veel vrienden heeft.  Volgens mij is dat maar schijn : ik denk dat vele kinderen schrik hebben van de pester en daarom kiezen ze zijn kant.  Vele kinderen hebben diep in zichzelf waarschijnlijk wel medelijden met het slachtoffer, maar durven niet voor hun mening uit te komen.

Welk middel is dan wel juist om het pesten tegen te gaan ?Het moet voor het slachtoffer heel moeilijk zijn om met zijn probleem naar buiten te komen,  ik denk dat het pesten vaak gebeurt zonder dat iemand van de ouders of leerkrachten het opmerkt.  Daarom vind ik het als leerkracht heel belangrijk om aan alle kinderen voldoende aandacht te schenken.  In het klasgebeuren is het belangrijk om alle kinderen aan het woord te laten en te luisteren naar elkaar.  Ik vind het heel belangrijk om kinderen enkele belangrijke waarden mee te geven zoals : respect hebben voor elkaar,  elkaar helpen, luisteren naar elkaar, als er ruzie is samen naar een oplossing zoeken, praten over zaken die we meemaken, praten over wat we leuk of niet leuk vinden.

Om het voor kinderen gemakkelijker te maken om over pesten te praten, zou ik bijvoorbeeld een handpop gebruiken.  Dan vertellen de kinderen tegen de pop, en niet tegen de juf.  Dit zal voor vele kinderen de drempel wat verlagen om over hun gevoelens of over en probleem te praten.

Als er een pestprobleem is, moet het zo snel mogelijk aangepakt worden.  Want als het te lang aansleept, dan kan dit zowel fysisch als psychisch zeer zwaar wegen op het slachtoffer.

 Link:

 

 

Actualiteit: Gent wil klimaat school met gras!

GENT WIL KLIMAATSCHOLEN MET GRAS

In het schooljaar 2014-2015 start Stad Gent met een nieuwe projectsubsidie ‘Klimaatschool’ en kunnen basisscholen voor het eerst een toelage krijgen voor het aanleggen van groene en avontuurlijke speelplaatsen, kortweg: GRAS. Ook het Vlaamse traject voor Milieuzorg Op School (MOS) wijzigt grondig. In Gent wordt de MOS-subsidieA ook vervangen door de nieuwe projectsubsidie ‘Klimaatschool’.

Op woensdag 24 september 2014 waren zo’n zestig leerkrachten van Gentse basisscholen aanwezig op een infonamiddag hierrond. Die werd georganiseerd door de Milieudienst, de Jeugddienst, Brede School van de Stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen. De presentaties van deze infonamiddag kan je hieronder herbekijken.

 

Milieuzorg Op School wordt ‘Klimaatschool’

Ruim 95% van alle Gentse scholen werden vorig schooljaar erkend als MOS-school. Gent doet het hiermee een stuk beter dan het Vlaamse gemiddelde dat op 80% ligt. Op woensdag 24 september ontvingen 40 MOS-scholen uit het basis- en bijzonder secundair onderwijs een subsidie van de Stad Gent tussen de 280 en 600 euro, afhankelijk van de gerealiseerde acties.  Maar andere tijden vragen om een andere aanpak. Daarom kiest Vlaanderen voor een nieuw MOS-traject. In Gent wordt de MOS-subsidie vervangen door een nieuwe projectsubsidie ‘Klimaatschool’.

De Stad Gent wil scholen stimuleren om een project op touw te zetten dat sensibiliseert rond klimaatvriendelijk gedrag én concrete milieuwinst oplevert. ‘Klimaatschool’ is een projectsubsidie voor alle Gentse scholen die een project opstarten met als doel de CO2- uitstoot op school te verminderen. Een goedgekeurd project wordt gesubsidieerd met 250€ of 500€. De subsidieaanvraag voor ‘Klimaatschool’ kan het ganse jaar ingediend worden.

 

Groene en Avontuurlijke Speelplaatsen (GRAS)

Gent wil de meest kindvriendelijke stad worden en wil dat ook op speelplaatsen laten zien. Op een Groene en Avontuurlijke Speelplaats (GRAS) staan beleving en spelen centraal. Een GRAS biedt uitdaging, beweging, variatie en een antwoord op verveling. Het creëert kansen voor spontane natuurbeleving en natuureducatie. De Stad Gent biedt netoverschrijdend financiële en inhoudelijke ondersteuning aan voor scholen die hun speelplaats willen transformeren naar een GRAS. Elk schooljaar wil het stadsbestuur 10 scholen subsidiëren met 3000 euro om een GRAS aan te leggen. Een aanvraag kan het ganse jaar ingediend worden. Twee keer per jaar worden de aanvragen behandeld. De afsluitdata zijn 15 oktober en 15 februari.

Link

Mijn mening:

Ik vind het super dat er aandacht aan het klimaat besteed wordt : want we moeten met zijn allen bewust zorg dragen voor de aarde en voor de natuur.  Zuinig omspringen met energie, milieuvriendelijke maatregelen,.. ik ben zeker voorstander.

Maar het idee van GRAS vind ik nog toffer : eindelijk krijgen meer stadsscholen gras! Want op scholen op de “boerenbuiten” zoals in mijn dorp Beervelde, zijn wij het gewoon om een graspleintje op school te hebben. het is een luxe dat kinderen kunnen voetballen, ravotten, kopje rollen, of gewoon neerzitten in het gras.   Op gras kan je zoveel meer bewegen dan op een stenen koer.  Als kinderen vallen tijdens het spelen, doen ze zich ook minder pijn.   In gras is ook veel meer te ontdekken dan op een verharde betonnen koer :  je kan grassprietjes plukken, of madeliefjes,  of op zoek gaan naar een klavertje 4 of allerlei beestjes ontdekken.  Op die manier biedt gras zo veel mogelijkheden dan steen.

Anderzijds vraagt een grasplein natuurlijk ook wel wat onderhoud :  tijdens de zomermaanden moet het gemaaid worden.  Door extreme belasting kan het ook kapotgaan,  als het te droog is, moet het misschien eens gegoten worden… dus dit vraagt toch wel wat extra zorgen.    En dan is het nog de vraag of alle mama’s en papa’s blij zullen zijn met al dat spelen op het gras…  krijgen ze al die groene vlekken uit de kleertjes??