DE BRIEVEN BRIGADE IS ER WEER!

postbodeBeste lezers,
In de kleuterklas kan je al eens werken rond het thema postbode. Wanneer je rond dit thema werkt, dan heeft het bedrijf “Bpost” hier voor ons leuke lesideeën uitgewerkt !
De Brievenbrigade maakt brieven, kaartjes en alles rond het thema post herkenbaar op een leerrijke en speelse manier voor kinderen tussen 2,5 en 5 jaar. Dit met materialen zoals mini voorleesboekjes, doe en knutselideeën, en veel ander lesmateriaal …

Ik zelf zou het uitgewerkt thema zeker eens in mijn klas introduceren! Bpost heeft het thema echt heel goed uitgewerkt en er zijn hele mooie prenten aanwezig bijvoorbeeld: “de weg van de brief ” : hoe de brief weggevoerd wordt en op zijn bestemming geraakt.

Hieronder hebben jullie daar wat sfeerbeelden van:

stap 1

 

 

 

stap 2

 

 

 

 

 

 

postbode 3

 

 

 

 

 

Hoe vinden jullie naar deze site ?
Wel je gaat naar http://www.bpost.be/ –> in het zoekveld op de homepage typ je “brievenbrigade” in –> en je hebt het gevonden!

 

 

Talent heen en weer schriftje derde kleuterklas:

Dag Lezers! talenenboek

Er is één ding waar ik heel erg overtuigd van ben : ” IEDEREEN HEEFT EEN TALENT”. Maar niet iedereen beschikt over evenveel talenten ! Ik vind juist dat we verschillende zaken moeten gaan proberen en uitzoeken waarvoor we talent hebben.  Wanneer iets ons ligt, dan hebben we geluk en een talent er bij. Ligt iets ons niet, dan is dat ook geen ramp, je hebt het tenminste geprobeerd en je hebt nog vele andere dingen te ontdekken !
Als ouder wil je toch heel graag weten wat de talenten en vaardigheden van je kind zijn zodat je hen daar in kan sturen. Wij als volwassenen kennen meestal onze talenten al, maar kinderen moeten deze nog weten te ontdekken.

Hoe vroeger je de talenten van het kind ontdekt, hoe beter kinderen kunnen begeleid worden in hun ontwikkeling. Nu heb ik een methodiek gevonden “Talent heen – en – weer schriftje” : het is een praktisch communicatiemiddel tussen ouders en school dat vooral gebruikt wordt in de derde kleuterklas.

Voor de kleuters zelf is het heel erg fijn om te weten wat nu hun eigen sterkste punten zijn, maar ook wat hun minder sterke punten zijn en hoe ze daar mee kunnen omgaan !

Het boekje wordt alleen maar in de derde kleuterklas gebruikt zodat ze al eens op een kindvriendelijke manier toch even kennis kunnen maken met de werking van 8 talenten van Gardner. Gardner is de grondlegger van meervoudige intelligentie en gelooft dat iedereen talenten heeft. De 8 talenten die hij onderscheidt zijn:

- Samenknap
– Beweegknap
– Muziekknap
– Taalknap
– Filosofeerknap
– Zelfknap
– Rekenknap
– Natuurknap
– Beeldknap

In de lagere school kunnen ze met Talenten agenda’s werken. Wat houden talenten agenda’s in het lager in? Dit zijn agenda’s die kinderen leren om te plannen, maar ook wordt er dieper ingegaan op het ontdekken van de talenten van het kind !

Wil je ook dat jouw kinderen in de klas hun eigen talenten leren ontdekken en het zelf ook weten? Werk dan met een Talent heen- en-weer schriftje !

Meer info vind je op:  
– http://www.abimo.net/educatieve_uitgaven/index.php?doelgroep=kleuterschool&ct=100&pg=detail&rid=652

– http://www.knapvilla.nl/meervoudigeintelligenties.html

 

 

 

 

Wiskunde Telbox

Dag allemaal, hier heb ik voor jullie weer een leuke methodiek om te gebruiken in de kleuterklas !

Het is namelijk een telbox voor kleuters.
– Wat is nu zo een telbox ? Wel, dit is een speelkoffer waarmee kleuters op een leuke ontwikkelingsgerichte manier de eerste wiskundige vaardigheden gaan ontwikkelen.

 • Het spelmateriaal: 
  De kern van het spelmateriaal bestaat uit potjes, matjes en mormeltjes net zoals het speelgoed van vroeger! Jen kan met dit speelgoed talrijke varianten gaan uitvoeren want ze bestaan in allerlei aantrekkelijke kleuren voor de kinderen. Je kan dus de kinderen de mormeltjes al laten sorteren volgens kleur. Ze kunnen ook gaan onderzoeken in welk potje of op welke mat heb ik er meer / minder liggen ?
  Deze materialen zijn het vertrekpunt van heel het telbox-verhaal.

Naast dit spelmateriaal bestaat er ook een cd van telbox met versjes en allerlei liedjes die de kinderen mee kunnen zingen!

Nuttig?
De telbox kan nuttig zijn voor de ontwikkeling van het getalbegrip, het stimuleert als vanzelf de wiskundige creativiteit, ook een deel taalvaardigheid, zelfredzaamheid: het is zo opgebouwd dat kinderen er zelfstandig aan de slag mee kunnen! Wanneer kinderen er actief zelf aan de slag mee gaan kunnen er ook nieuwe creatieve spelelementen ontstaan. Hierdoor kan je telbox dan gaan uitbreiden !

Telbox is een hulpmiddel om elk uniek kind op zijn eigen tempo en niveau te gaan stimuleren ! Het nodigt creatief uit om er mee aan de slag te gaan! Het is ook een zeer inspirerende bron om weer nieuwe creatieve elementen te gaan ontdekken dit zo wel door de leerkracht maar evengoed door de kinderen zelf !
Wanneer je meer info wil, kan je een kijkje nemen op de site: http://spelarch.khbo.be/PDFspelregels/14981.pdf  , http://www.abimo-uitgeverij.com/

telbox

 

 

 

 

tekeningen maken = Vrije teksten

TekeningMoederKindHallo allemaal !

Ik ben heel wat verschillende methodieken tegengekomen tijdens mijn zoektocht. Maar ik heb er één gevonden die ik later zelf ook zal gaan gebruiken in de klas. Deze sluit aan op de techniek vrije teksten van Freinet.

Ik vind het een leuke en interessante manier om met kinderen een evaluatie te doen. Evenals wordt er ook de creativiteit en het taalvermogen mee gestimuleerd.

Deze methode is als je het hoort zo simpel, maar je moet er maar opkomen !

Wanneer we feedback willen over thema’s, dan stellen we meestal mondelinge vragen aan de kleuters. Helaas begrijpen niet alle kleuters ons al, en daarom, via de methodiek die ik heb gevonden, kan je kleuters ondervragen door ze een tekening te laten maken. Want iedereen heeft het recht om zijn gevoel  / mening te uiten en kleuters kunnen dit nu eenmaal nog niet of durven het nog niet!  Met behulp van de tekeningen kunnen zij ook hun gevoel / mening naar voren brengen. Tekenen is nu eenmaal een handige methodiek om kleuters te gaan bevragen. Daarom hoeft de tekening nog niet mooi te zijn ! Elke tekening dat een leerling maakt is even waardevol ! Want het gaat niet om de tekening maar wel om de inhoud van de tekening. Welk gevoel komt er uit ? welke mening ? …

De informatie in de tekening is veel belangrijker dan de tekenvaardigheden.

Op welke manier kunnen kleuters gaan tekenen?
Dit kan op een gewoon wit blad met materiaal naar keuze. in mijn klas zouden kleuters wanneer ze iets kwijt willen en ze durven het niet zomaar te zeggen, het mogen tekenen.  Dit moet hen goed uitgelegd worden zodat ze weten dat ze dit mogen doen telkens wanneer ze nood hebben om iets te uit te drukken.

Hoelang zal een kleuter bezig zijn aan het tekenen ?
Dat hangt ervan af of je de kleuter een ruimere opdracht aanbiedt of wanneer je hem een iets gerichtere opdracht aanbiedt.

Nu wanneer je echt te weten wil komen wat er op zijn of haar tekening staat, zal je toch een beetje uitleg moeten vragen zodat je het zeker weet. We kunnen niet alles juist afleiden uit een tekening van een kind. Maar over hun eigen tekening gaan ze gemakkelijker praten en daaruit kunnen we dan afleiden waarmee ze echt zitten.

We kunnen nu meer te weten komen, door vragen te stellen aan de kinderen:
– Wat tekende jij ?
– Wie of wat?
– Waarom gebeurt dat ?
– Hoe voelt die zich?
-…

Wanneer je kind je zijn tekening uitlegt, dan zou ik het op de achterkant van het blad zelf schrijven. ik zou het niet op de mooie tekening zelf doen!

Mijn eigen ervaring: 
Eigenlijk had ik al een deel aan vrije teksten gedaan zonder dat ik ervoor echt wist wat vrije teksten waren! Ik had vorig jaar in mijn stage periode als thema “kunst”. Dat heb ik uitgewerkt naar het thema “kunst in de keuken”. In groepjes van 3 kinderen mochten ze elk uit de keuken een voorwerp halen. De kinderen maakten zo een verhaal rond hun keukenvoorwerp a.d.h.v vragen van de leerkracht.

Hoe ging ik nu te werk:

1 de kinderen kozen een keukenvoorwerp uit.
2 het eerste wat ze mochten doen is hun keukenvoorwerp tekenen op een blad.
3 vervolgens mochten ze het keukenvoorwerp een naam geven.
4 dan kwam de eerste vraag: Waar is het keukenvoorwerp ? Hierbij tekende de kinderen bijvoorbeeld dat hij op de speelplaats was, in een bed, in een tuin…
5 wanneer iedereen het had getekend namen ze een ander blad voor de volgende vraag.

Via deze methode hadden de kinderen op het einde een echt verhaal ! In mijn eigen boekje (leerkracht) noteerde ik telkens wat de kinderen aan mij vertelden.

Dit vond ik een leuke activiteit, het is wel een activiteit waarin je best niet gestoord wordt door andere kleuters ! Via zo’n activiteit werk je aan de emotionele, sociale ontwikkeling, maar zeker ook aan taalvaardigheid ! Het is de moeite waard en je kan het met gelijk welk thema eens gaan uitproberen !

 

 

Meer informatie over de methodiek tekenen vind je op: http://www.kinderrechtencommissariaat.be/ ,  http://www.freinet.nl/

 

Methodiek ” Dag Jules ”

Beste lezers,

Ik heb een methodiek gevonden die me enorm aanspreekt om zelf te gebruiken in de peuterklas of eerste kleuterklas.  Het is een methodiek “Dag Jules” met daarbij een klaspop genaamd Jules.

Dag Jules bestaat uit een lessenpakket voor de leerkrachten die hen een methodiek geeft als ondersteuning om bij de kinderen iets nieuws aan te brengen.
Er worden verschillende lesmaterialen aangeboden, zoals :

 • Thema mappen: Deze bestaan uit 3 fases:In fase 1 de Focus worden de peuters via onthaal en ontdekactiviteiten bij het thema betrokken. Fase 2 de kern: hier leren de peuters het verhaal van Jules kennen doordat de leerkracht het verhaal voorleest via vertelplaten  Fase 3 ” uitbreiding “: hierbij raken de peuters vertrouwd met taalaanbod, via spelactiviteiten, drama of verteltheater…

themamap jules

 • Verhaalplaten:
  Op de vertelplaten vind je op de voorkant hele mooie prenten en op de achterkant de nodige tekst die de leerkracht voor kan lezen naar de kleuters.jules 1                 achtrkant
 • Liedjes en muziek:
  Bij muziek heb je een cd met liedjes die aansluiten bij het thema.
 • DVD met animatiefilmpjes en spelletjes:
  Deze kunnen in de klas worden ingeschakeld zodat de peuters in kleinere groepjes kunnen werken. Dit is echter ook bedoeld naar differentiatie toe, zo krijgen de peuters nog eens een herhaling.

dvd spelletjes

Al deze methodiek materialen zitten niet allemaal in één koffer,  als je alles wilt, is er wel een hoge som te betalen.
Maar om dit bij peuters te gaan gebruiken vind ik fantastisch ! Dit lijkt nu misschien minder creatief, maar je kan er wel je eigen creativiteit in verwerken. Dit is namelijk een leidraad die je helemaal niet hoeft te volgen, maar dient als basis, als ondersteuning.

Ik zou persoonlijk al blij zijn, mocht ik alleen al met de klaspop zou mogen werken. Deze klaspop biedt zoveel naar de kinderen toe. Jules is een vertrouwenspersoon voor de kinderen, hij kan hen helpen op sociale emotionele ontwikkeling maar zeker ook op taalontwikkeling en dan hebben we het over: dat de kinderen zich goed voelen, zelfredzaam worden, logisch denken en hun eigen gedrag leren sturen.
Jules leeft echt mee in de belevingswereld van de kinderen !

Ik zou het niet echt meer gebruiken bij oudere kleuters, maar veeleer bij peuters en de eerste kleuterklas. De leerkracht probeert hierbij met klaspop Jules de interactie met de peuters op gang te brengen. Bij elke activiteit is ook veel aandacht besteed aan begeleiding en observatietips. Deze tips helpen de leerkracht de peuter te sturen in zijn leerervaringen.

In mijn eigen ervaringen met kinderen heb ik zelf al in een peuterklasje gestaan en met Jules gewerkt! ik vind het een fantastisch project. Voor de kleinste kleuters is dit perfect, allemaal zijn ze er stapelzot van !  Het is hun vertrouwenspersoon, maar ook een deel van een persoon die de kinderen toch zaken aanleert en waar ze veel van opsteken.

Link :http://www.uitgeverijzwijsen.be