tekeningen maken = Vrije teksten

TekeningMoederKindHallo allemaal !

Ik ben heel wat verschillende methodieken tegengekomen tijdens mijn zoektocht. Maar ik heb er één gevonden die ik later zelf ook zal gaan gebruiken in de klas. Deze sluit aan op de techniek vrije teksten van Freinet.

Ik vind het een leuke en interessante manier om met kinderen een evaluatie te doen. Evenals wordt er ook de creativiteit en het taalvermogen mee gestimuleerd.

Deze methode is als je het hoort zo simpel, maar je moet er maar opkomen !

Wanneer we feedback willen over thema’s, dan stellen we meestal mondelinge vragen aan de kleuters. Helaas begrijpen niet alle kleuters ons al, en daarom, via de methodiek die ik heb gevonden, kan je kleuters ondervragen door ze een tekening te laten maken. Want iedereen heeft het recht om zijn gevoel  / mening te uiten en kleuters kunnen dit nu eenmaal nog niet of durven het nog niet!  Met behulp van de tekeningen kunnen zij ook hun gevoel / mening naar voren brengen. Tekenen is nu eenmaal een handige methodiek om kleuters te gaan bevragen. Daarom hoeft de tekening nog niet mooi te zijn ! Elke tekening dat een leerling maakt is even waardevol ! Want het gaat niet om de tekening maar wel om de inhoud van de tekening. Welk gevoel komt er uit ? welke mening ? …

De informatie in de tekening is veel belangrijker dan de tekenvaardigheden.

Op welke manier kunnen kleuters gaan tekenen?
Dit kan op een gewoon wit blad met materiaal naar keuze. in mijn klas zouden kleuters wanneer ze iets kwijt willen en ze durven het niet zomaar te zeggen, het mogen tekenen.  Dit moet hen goed uitgelegd worden zodat ze weten dat ze dit mogen doen telkens wanneer ze nood hebben om iets te uit te drukken.

Hoelang zal een kleuter bezig zijn aan het tekenen ?
Dat hangt ervan af of je de kleuter een ruimere opdracht aanbiedt of wanneer je hem een iets gerichtere opdracht aanbiedt.

Nu wanneer je echt te weten wil komen wat er op zijn of haar tekening staat, zal je toch een beetje uitleg moeten vragen zodat je het zeker weet. We kunnen niet alles juist afleiden uit een tekening van een kind. Maar over hun eigen tekening gaan ze gemakkelijker praten en daaruit kunnen we dan afleiden waarmee ze echt zitten.

We kunnen nu meer te weten komen, door vragen te stellen aan de kinderen:
– Wat tekende jij ?
– Wie of wat?
– Waarom gebeurt dat ?
– Hoe voelt die zich?
-…

Wanneer je kind je zijn tekening uitlegt, dan zou ik het op de achterkant van het blad zelf schrijven. ik zou het niet op de mooie tekening zelf doen!

Mijn eigen ervaring: 
Eigenlijk had ik al een deel aan vrije teksten gedaan zonder dat ik ervoor echt wist wat vrije teksten waren! Ik had vorig jaar in mijn stage periode als thema “kunst”. Dat heb ik uitgewerkt naar het thema “kunst in de keuken”. In groepjes van 3 kinderen mochten ze elk uit de keuken een voorwerp halen. De kinderen maakten zo een verhaal rond hun keukenvoorwerp a.d.h.v vragen van de leerkracht.

Hoe ging ik nu te werk:

1 de kinderen kozen een keukenvoorwerp uit.
2 het eerste wat ze mochten doen is hun keukenvoorwerp tekenen op een blad.
3 vervolgens mochten ze het keukenvoorwerp een naam geven.
4 dan kwam de eerste vraag: Waar is het keukenvoorwerp ? Hierbij tekende de kinderen bijvoorbeeld dat hij op de speelplaats was, in een bed, in een tuin…
5 wanneer iedereen het had getekend namen ze een ander blad voor de volgende vraag.

Via deze methode hadden de kinderen op het einde een echt verhaal ! In mijn eigen boekje (leerkracht) noteerde ik telkens wat de kinderen aan mij vertelden.

Dit vond ik een leuke activiteit, het is wel een activiteit waarin je best niet gestoord wordt door andere kleuters ! Via zo’n activiteit werk je aan de emotionele, sociale ontwikkeling, maar zeker ook aan taalvaardigheid ! Het is de moeite waard en je kan het met gelijk welk thema eens gaan uitproberen !

 

 

Meer informatie over de methodiek tekenen vind je op: http://www.kinderrechtencommissariaat.be/ ,  http://www.freinet.nl/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>