Les 5 ICT zonder beperkingen

ICT zonder beperkingen websites:

Vandaag in de les ICT 12/11/14 hebben we het gehad over ICT zonder beperkingen. Onze taak was om in groepjes van 4 elk een deel van de brochure te lezen en de websites die erin vermeld staat grondig te gaan onderzoeken en daarover onze eigen mening – ervaring weergeven. Wij hebben 2 websites gevonden die gratis en veilig zijn voor kinderen waarop ze kunnen spelen.
we hebben deze 2 websites bezocht en eens alles bekeken hieronder vind je zelf wat we van de 2 websites vonden als groep.

1 Wai – not:

Wat kan je er allemaal op bezoeken:

 • chatten
 • gastenboek: hierbij kunnen ze reflecteren over wat er goed is en wat minder goed is.
 • Ze hebben ook ge mogelijkheid op spelletjes te spelen
 • ook kunnen ze korte nieuwsberichten lezen
 • praatpaal
 • vraag van de maand

voordelen:

 • het is voordelig voor de blinde/ slechtziende mensen/ kinderen want zij kunnen horen wat ze moeten doen omdat ze alles vertellen.
 • Ze kunnen op de hoogte gehouden worden van de maatschappij.
 • Kunnen sociale contacten leggen.
 • Je leert andere culturen/ interesse kennen.
 • Het is gratis

Nadelen:

 • het is minder geschikt voor dove kinderen die nog niet kunnen lezen omdat de pictogrammen niet zo duidelijk zijn

Onze ervaring:
Wij vinden het een leerrijke site voor de kinderen, volgens ons zouden ze er snel mee weg zijn en is het een goed hulpmiddel om te leren werken met ICT. Het is maar voor een bepaalde groep dat de site toegankelijk is. De pictogrammen vinden wij niet zo duidelijk, moesten er geen woorden voorstaan zouden wij niet weten wat het inhoud. Persoonlijk vonden we de lay out van de site heel aantrekkelijk voor kinderen.

2 mybee

Wat kan je er allemaal op bezoeken:

spelletjes

muziek beluisteren en zelf spelen.

Kleurplaten inkleuren

dierengeluiden

voordelen

 • Het is gratis
 • Voorbereiding op het echte multimedia wereld
 • De site is extreem erg beveiligd: alles is beveiligd volgens leeftijd: kinderen van 3 jaar kunnen alleen de spelletjes spelen die voor deze leeftijd bedoeld zijn.
 • Eens de site is geïnstalleerd kan je er vlot mee aan de slag
 • Je hebt ook Engelse uitleg voor anderstalige kinderen

nadelen:

 • het moet geinstaleed worden door ouders.
 • Voor het te installeren is het allemaal in het Engels waardoor misschien niet alle ouders het kunnen installeren voor hun kind.
 • Het neemt heel veel tijd in beslag voor dat je effectief kan beginnen. Bij Wai- not is dit helemaal niet zo.
 • In het begin is het moeilijk om zelfstandig aan het werk te gaan omdat er telkens bij een nieuw spel een wachtwoord wordt gevraagd.
 • Ze moeten al kunnen werken met een muis.
 • Ook geen standaard pictogrammen
 • je hebt heel veel verschillende soorten talen die aanbod komen.

Onze ervaringen:
We vinden de lay out een beetje minder goed dan het vorige. Ook vinden we het voor de eerste keer te spelen heel onduidelijk, terwijl wai – not we dit voor de eerste keer speelden veel duidelijker was. Het is wel een goede voorbereiding naar het echte ICT gebruik want ze leren omgaan met de veiligheid van wat kan en wat niet kan.

les 3 Workshop rond Photoshop

Workshop rond Photoshop.

Wij kregen de opdracht om een workshop te geven aan andere collega’s die geen ict volgen. Iedereen die ict volgt moest een thema uitkiezen met de bedoeling om het in een korte workshop aan anderen uit te leggen en te tonen hoe je dat resultaat in werkelijkheid kan verkrijgen. Wij hebben ervoor gekozen om een affiche te ontwerpen. waarbij we ons vooral gaan concentreren op het lettertype : hoe kunnen we tekst op de affiche plaatsen? Welk lettertype kiezen we? Hoe kunnen we het verplaatsen? Hoe groot moeten de letters op de affiche staan ?  Wat is de juiste plaats?  Wij gaan ons dus niet baseren op de lay-out van de achtergrond maar wel op de vraag : hoe krijgen we tekst in photoshop, op de plaats waar we het willen en in het formaat en type dat we wensen ?

Als thema van onze affiche hebben we gekozen voor ‘De Klasregels’. hierbij hebben we als achtergrond een beeld in retro-stijl genomen, wat wil zeggen dat het ook belangrijk is dat onze tekst bij onze stijl hoort om een mooi resultaat te hebben.

Soorten en opmaak van lettertypes, en hoe breng je het in Photoshop : dat zullen jullie allemaal zien in de workshop op 8 december 2014.

 

 

 

les 4 ICT werken met film in de kleuterklas

Het kleine spookje Laban:

Tijdens deze les ict zijn we op zoek gegaan naar een bruikbaar filmpje voor in de kleuterklas. Na heel wat zoeken en filmpjes te bekijken hebben wij gekozen voor het kleine spookje Laban. Dit verhaal gaat over een spookje dat niemand bang kan maken, maar het toch zo graag wil. Daarom gaat hij op zoek naar verschillende manieren om mensen bang te maken. Nadat de kleuters dit filmpje gezien hebben, kan je heel wat opdrachten er rond uitvoeren.
In het filmpje komen er verschillende emoties aan bod met een belangrijke nadruk op de gevoel “bang zijn”.

Drama: je kan dit koppelen aan een drama activiteit omtrent gevoelens en hoe je hiermee kan leren omgaan.

Beeld en taal: je kan deze 2 leergebieden samen gebruiken in 1 activiteit: de kleuters krijgen de opdracht om een eigen spook te tekenen en nadien mogen ze vertellen hoe hun spookje zich voelt vandaag.

Muziek: de zus van Laban kan heel veel geluiden maken.  Als activiteit kan de kinderen zelf spoken geluiden en andere geluiden met de stem laten proberen.  Dit kan ook verder uitgebreid worden met het herkennen van geluiden, met zelf geluiden gaan maken met diverse materialen en door op zoek te gaan naar materialen die hiervoor in aanmerking komen.

Beeld: maak een voorwerp / schilderij waarvan het spook bang zal zijn,  zodat hij weet wat het is om bang te zijn en dat hij daaruit dan kan leren hoe hij toch mensen bang kan maken.

Wereldoriëntatie: hier kan een les gegeven worden over licht en donker : hoe kan je zorgen voor licht in het donker, want dit kan op verschillende manieren door, kaarsen, zaklamp, olielamp, elektriciteit…

We hebben voor dit filmpje gekozen omdat vele kinderen bang zijn van spoken en we willen de kinderen duidelijk maken dat we helemaal niet bang hoeven te zijn voor spoken.

Link: (27/10/14) bij lessen in het donker ga je naar het deel lesmateriaal en je zoekt het kleine spookje Laban.

 

Actua: nieuwe onderwijsaanpak

Saoedische leraars krijgen BMW’s en dikke bonussen

Een fraaie wagen en een mooie bonus. Dat krijgen uitmuntende leraars in Saoedi-Arabië. Niet alleen gemotiveerde leerkrachten krijgen er een extraatje, ook bollebozen die in de schoolbanken zitten en hun stinkende best doen, worden beloond. Zij het niet met een wagen maar wel met een flinke som geld. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC.

Het minister van Onderwijs wil met de nieuwe aanpak de kwaliteit en het niveau van het onderwijs verhogen én het beroep van leraar (her)waarderen. Intussen werden de eerste leraars en studenten die in aanmerking komen voor een extraatje al gecontacteerd. De BBC heeft het dan ook over “winnaars”. “Hiermee wil het ministerie haar engagement tegenover leraars en studenten kracht bijzetten. We denken dat het schenken van BMW’s een sterke bron van motivatie kan zijn voor mensen die werkzaam zijn in de sector”, aldus een bron bij het ministerie. De bonussen variëren van 2.100 euro tot 25.230 euro.Het initiatief wordt op sociale media op gemengde gevoelens onthaald. Het extra belonen is een prima manier om de beste krachten aan boord te houden en gemotiveerde leraars aan te trekken, luidt het. Andere surfers stellen dan weer de vraag of dit wel de beste manier is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en stellen dat het ministerie beter kan investeren in het onderwijssysteem an sich. Een internaut merke dan weer fijntjes op dat vrouwen alweer gediscrimineerd worden: ‘Het zijn mooie incentives maar wat hebben leraressen eraan? Ze mogen niet eens met een wagen rijden!’
Mijn Mening: Ik vind het jammer dat de nadruk zo op het materiële gelegd wordt.  Het kan wel zijn dat een dure wagen en een grote som geld sommige aanzet tot betere prestaties, maar is dit wel de juiste manier van motiveren ?   Want eens ze die wagen en dat geld hebben, wat zal het volgende zijn op hun verlanglijstje ?  Gaan ze niet steeds meer verlangen ?   Dit kan een extraatje zijn, maar ik vind dit zeker niet de juiste manier van motiveren en belonen.Want zullen er dan geen leerkrachten of studenten zijn die enkel en alleen voor het geld en de dure wagens gaan ?    Het beroep van leerkracht moet een soort van “roeping” zijn :  je kiest voor dit beroep omdat je jongeren wil helpen hun toekomst uit te bouwen, omdat je kinderen en jongeren iets wilt bijleren en omdat je graag met jongeren bezig bent om hen iets bij te brengen.   Door zo’n systemen van hoge beloningen in te voeren, vrees ik dat de echte bedoeling van het beroep een beetje verloren gaan.   En zoals ze ook in het artikel schrijven :  de vrouwen worden sowieso uitgesloten, want in Saudi-Arabië mogen vrouwen niet eens met de auto rijden, dus wat zijn zij met zo’n voorwaarden ?
link:

Actualiteit : helft van de tieners wordt gepest !

 

De helft van de tieners wordt gepest en één op de vijf tieners zegt zelf een pester te zijn.

meisje wordt gepestDat blijkt uit een onderzoek op vraag van Yeti, het tienerblad van Klasse.
In spelvorm werd naar het pestgedrag van 1.200 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gepeild. Daaruit blijkt dat 50 procent van de leerlingen toegeeft af en toe gepest te worden en dat 22 procent zichzelf een pester noemt.

“Pesters hebben de neiging om hun daden te minimaliseren”, zegt pestdeskundige Gie Deboutte. “Ze merken pesterijen op bij anderen, maar beseffen niet dat ook hun eigen gedrag kwetsend is. Omgekeerd zien we dat slachtoffers veel minder relativeren. Het is dus belangrijk dat er op school ondubbelzinnige definities bestaan voor ruzie, plagen en pesten. De leraar moet kinderen dat inzicht bijbrengen.”

Frustraties

Opmerkelijk is ook dat pesters vaak niet weten waarom ze pesten en dat 15 procent van de leerlingen zowel pester als slachtoffer is. “Zij vragen een specifieke aanpak. Vaak zit in het pestgedrag een manier om frustraties te uiten. Bovendien krijgen pester-slachtoffers heel wat te incasseren van hun eigen pesters”, verduidelijkt psychologe Marjan Gerarts.

Praten over pesten

Uit het onderzoek blijkt voorts dat 30 procent van de leerlingen wil dat de school meer doet tegen pesten en dat gepeste kinderen liever met hun knuffel of huisdier praten dan met ouders of leraren. “Kinderen willen heel graag praten over pesten. Toch zit de vrees er nog te sterk in dat leraren hen niet geloven of boven hun hoofden gaan handelen”, zegt Gerarts. (Belga/EE)

Mijn Mening:

Het pesten, jarenlang is het al bezig in onze maatschappij en toch blijft het een taboe ! Waarom toch al het pesten ? Geeft het een kick ? Worden ze er zelf beter van?
Waarom wordt er zoveel gepest op school maar zeker ook buiten school.
Er wordt al heel wat gedaan op school rond pesten, maar toch blijft het bestaan.

Kinderen die gepest worden, gaan vaak zelf beginnen pesten. Ik vind dit raar, want als ze weten hoe het voelt om gepest te worden waarom maken ze dan zelf nog andere slachtoffers?  Blijkbaar is het een spel van winners en verliezers,  een machtsspelletje waarbij de pester zich machtig en goed voelt.  Vele andere kinderen sluiten zich vaak aan bij de pester en dan voelt het voor de pester aan alsof hij veel vrienden heeft.  Volgens mij is dat maar schijn : ik denk dat vele kinderen schrik hebben van de pester en daarom kiezen ze zijn kant.  Vele kinderen hebben diep in zichzelf waarschijnlijk wel medelijden met het slachtoffer, maar durven niet voor hun mening uit te komen.

Welk middel is dan wel juist om het pesten tegen te gaan ?Het moet voor het slachtoffer heel moeilijk zijn om met zijn probleem naar buiten te komen,  ik denk dat het pesten vaak gebeurt zonder dat iemand van de ouders of leerkrachten het opmerkt.  Daarom vind ik het als leerkracht heel belangrijk om aan alle kinderen voldoende aandacht te schenken.  In het klasgebeuren is het belangrijk om alle kinderen aan het woord te laten en te luisteren naar elkaar.  Ik vind het heel belangrijk om kinderen enkele belangrijke waarden mee te geven zoals : respect hebben voor elkaar,  elkaar helpen, luisteren naar elkaar, als er ruzie is samen naar een oplossing zoeken, praten over zaken die we meemaken, praten over wat we leuk of niet leuk vinden.

Om het voor kinderen gemakkelijker te maken om over pesten te praten, zou ik bijvoorbeeld een handpop gebruiken.  Dan vertellen de kinderen tegen de pop, en niet tegen de juf.  Dit zal voor vele kinderen de drempel wat verlagen om over hun gevoelens of over en probleem te praten.

Als er een pestprobleem is, moet het zo snel mogelijk aangepakt worden.  Want als het te lang aansleept, dan kan dit zowel fysisch als psychisch zeer zwaar wegen op het slachtoffer.

 Link:

 

 

Les 1 communicatie met ouders

 

Les 1 Communicatie met ouders ! 

Via welke weg communiceren we best met ouders?

Met die vraag worstelen vele leerkrachten en directies. Maar niet alleen het onderwijzend personeel vraagt zich dat af, er zijn ook ouders die vinden dat er te weinig communicatie is tussen ouders en leerkracht of school.

Voor vele scholen is het een probleem om op een efficiënte manier met de ouders te communiceren. De scholen proberen er alles aan te doen om aan

alle ouders te bereiken en de nodige info te bezorgen.
Dit doen ze op verschillende manieren: via mail, brief, website, ouders aanspreken…

Maar doordat ouders niet allemaal op hetzelfde niveau zitten en op verschillende manieren communiceren, ontstaan er dikwijls communicatie problemen. Velen lezen hun mail niet, of te laat, of de brieven die aan de kinderen meegegeven worden, gaan verloren, of blijven in de boekentassen zitten. Bij kinderen van gescheiden ouders is er ook dikwijls het probleem dat slechts 1 van de ouders ingelicht is. De school moet dus ook soms rekening houden met complexe thuissituaties.

En toch is een goede en vlotte heen en weer communicatie heel belangrijk en kan dit heel wat voordelen opleveren. Denk bijvoorbeeld maar aan een oproep van de leerkracht aan de ouders om ergens bij een activiteit te helpen, zoals eens mee op uitstap gaan.

Ouders krijgen natuurlijk ook heel wat communicatie te verwerken : er is altijd wel iets wat moet meegedeeld worden : lijstjes met materiaal dat de kinderen nodig hebben, info over uitstappen, schoolrekeningen, oudercontacten, info over wat er allemaal in de klas gebeurt,…

De directie en de kleuterjuf zelf zijn de belangrijkste personen in de communicatiestroom naar de ouders. Maar wat is dan precies het beste communicatiemiddel ?

Omdat niet alle ouders dezelfde kanalen en dezelfde mogelijkheden hebben wat communicatie betreft, probeert de school zo goed mogelijk op verschillende manieren te communiceren : dit kan door een uithangbord op te hangen op een goed zichtbare plaats, waar de brieven nog eens getoond worden, via mail, via schoolblogs, via een infoboek dat aan de deur van de klas ter inzage ligt waar in staat wat de kinderen op de dag hebben gedaan, en waar ouders eventueel zelf iets kunnen in noteren. Scholen proberen dus op heel veel verschillende manieren de ouders te bereiken.

Als ik afgestudeerd ben dan zou ik zorgen voor een zo goed mogelijk contact naar de ouders toe : :In het begin van het schooljaar zou ik een info avond geven waarin de ouders in de klas mogen komen, daar zou ik dan uitleggen wat ik belangrijk vind, wie ik ben, hoe het klasgebeuren gaat, hoe mijn werking is … . Persoonlijk contact met de ouders is denk ik nog steeds de beste manier van communiceren, maar is praktisch niet altijd haalbaar.

Daarnaast zou ik door de ouders een formulier laten invullen waarop ze meedelen op welke manier ze best bereik baar zijn en via welke weg ze de klas- en schoolinfo willen ontvangen. Hier moet dan ook wel rekening mee gehouden worden, en dit zal van de schooldirectie of leerkracht zelf een hele organisatie vragen, misschien heeft niet elke school de mogelijkheid om met zo’n “persoonlijke aanpak” te werken.

Verder vind ik het heel belangrijk om tijd te nemen voor communicatie en om tijd te maken voor de ouders : als de school uit is, niet zelf direct vertrekken, maar ik zou zelf aan de schoolpoort staan en er zijn voor ouders die vragen hebben of om ouders te informeren, of gewoon om iets te vertellen over de voorbije dag of week. Op zo’n momenten kan je ouders ook al eens aanspreken mocht er ergens een probleempje zijn, dan kan dit ook snel aangepakt en opgelost worden.

De meeste ouders vinden het zeer fijn om de juf wat beter te kennen en van de juf zelf te horen hoe hun kind het stelt. Uiteindelijk brengt hun kind een groot deel van de dag bij de juf door. Als ouders dan de leerkracht zelf niet kennen, is dit voor alle betrokken partijen wel jammer.

Dus communicatie met de ouders moet er zeker zijn want dat vindt iedereen fijn!

Actualiteit: Gent wil klimaat school met gras!

GENT WIL KLIMAATSCHOLEN MET GRAS

In het schooljaar 2014-2015 start Stad Gent met een nieuwe projectsubsidie ‘Klimaatschool’ en kunnen basisscholen voor het eerst een toelage krijgen voor het aanleggen van groene en avontuurlijke speelplaatsen, kortweg: GRAS. Ook het Vlaamse traject voor Milieuzorg Op School (MOS) wijzigt grondig. In Gent wordt de MOS-subsidieA ook vervangen door de nieuwe projectsubsidie ‘Klimaatschool’.

Op woensdag 24 september 2014 waren zo’n zestig leerkrachten van Gentse basisscholen aanwezig op een infonamiddag hierrond. Die werd georganiseerd door de Milieudienst, de Jeugddienst, Brede School van de Stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen. De presentaties van deze infonamiddag kan je hieronder herbekijken.

 

Milieuzorg Op School wordt ‘Klimaatschool’

Ruim 95% van alle Gentse scholen werden vorig schooljaar erkend als MOS-school. Gent doet het hiermee een stuk beter dan het Vlaamse gemiddelde dat op 80% ligt. Op woensdag 24 september ontvingen 40 MOS-scholen uit het basis- en bijzonder secundair onderwijs een subsidie van de Stad Gent tussen de 280 en 600 euro, afhankelijk van de gerealiseerde acties.  Maar andere tijden vragen om een andere aanpak. Daarom kiest Vlaanderen voor een nieuw MOS-traject. In Gent wordt de MOS-subsidie vervangen door een nieuwe projectsubsidie ‘Klimaatschool’.

De Stad Gent wil scholen stimuleren om een project op touw te zetten dat sensibiliseert rond klimaatvriendelijk gedrag én concrete milieuwinst oplevert. ‘Klimaatschool’ is een projectsubsidie voor alle Gentse scholen die een project opstarten met als doel de CO2- uitstoot op school te verminderen. Een goedgekeurd project wordt gesubsidieerd met 250€ of 500€. De subsidieaanvraag voor ‘Klimaatschool’ kan het ganse jaar ingediend worden.

 

Groene en Avontuurlijke Speelplaatsen (GRAS)

Gent wil de meest kindvriendelijke stad worden en wil dat ook op speelplaatsen laten zien. Op een Groene en Avontuurlijke Speelplaats (GRAS) staan beleving en spelen centraal. Een GRAS biedt uitdaging, beweging, variatie en een antwoord op verveling. Het creëert kansen voor spontane natuurbeleving en natuureducatie. De Stad Gent biedt netoverschrijdend financiële en inhoudelijke ondersteuning aan voor scholen die hun speelplaats willen transformeren naar een GRAS. Elk schooljaar wil het stadsbestuur 10 scholen subsidiëren met 3000 euro om een GRAS aan te leggen. Een aanvraag kan het ganse jaar ingediend worden. Twee keer per jaar worden de aanvragen behandeld. De afsluitdata zijn 15 oktober en 15 februari.

Link

Mijn mening:

Ik vind het super dat er aandacht aan het klimaat besteed wordt : want we moeten met zijn allen bewust zorg dragen voor de aarde en voor de natuur.  Zuinig omspringen met energie, milieuvriendelijke maatregelen,.. ik ben zeker voorstander.

Maar het idee van GRAS vind ik nog toffer : eindelijk krijgen meer stadsscholen gras! Want op scholen op de “boerenbuiten” zoals in mijn dorp Beervelde, zijn wij het gewoon om een graspleintje op school te hebben. het is een luxe dat kinderen kunnen voetballen, ravotten, kopje rollen, of gewoon neerzitten in het gras.   Op gras kan je zoveel meer bewegen dan op een stenen koer.  Als kinderen vallen tijdens het spelen, doen ze zich ook minder pijn.   In gras is ook veel meer te ontdekken dan op een verharde betonnen koer :  je kan grassprietjes plukken, of madeliefjes,  of op zoek gaan naar een klavertje 4 of allerlei beestjes ontdekken.  Op die manier biedt gras zo veel mogelijkheden dan steen.

Anderzijds vraagt een grasplein natuurlijk ook wel wat onderhoud :  tijdens de zomermaanden moet het gemaaid worden.  Door extreme belasting kan het ook kapotgaan,  als het te droog is, moet het misschien eens gegoten worden… dus dit vraagt toch wel wat extra zorgen.    En dan is het nog de vraag of alle mama’s en papa’s blij zullen zijn met al dat spelen op het gras…  krijgen ze al die groene vlekken uit de kleertjes??